fredag 16. oktober 2009

Sjonglering

I det siste kurset vi har begynt på her borte i Sverige som heter Pedagogikk med idrottsinnriktning 1, var en av oppgavene å lære seg å sjonglere. Vi skullle først filme et klipp i starten hvor vi ikke kunne sjonglere, så skulle vi bruke forskjellige metoder og teorier for å lære oss å sjonglere, og så til slutt skulle vi ta et nytt klipp hvor vi har lært å sjonglere. Deretter skulle vi analysere videoene i programmet Dartfish. Vi skal senere ha en muntlig eksamen om dette, hvor vi skal forklare hvordan vi har lært oss og hvilke metoder vi har prøvd.

Her kommer det første klippet:
Som man ser på videoen kunne jeg ikke sjonglere forrige fredag. Det jeg prøvde meg på da var å Bernsteins metode for å fryse av frihetsgrader. Jeg prøvde blant annet å låse albuene inntil kroppen. Jeg prøvde også dynamisk systemteori ved å forandre miljøet. Jeg stilte meg foran en vegg slik at det ble umulig å kaste fremover. Jeg prøvde også å forminske informasjonen ved å kun bruke to baller for en periode. Etterhvert som jeg ble bedre prøvde jeg å gjøre det vanskeligere ved at jeg satte meg på en balanseball. Hensikten med det var at det da ville bli lettere å sjonglere vanlig etterpå.

Resultatet av 6 dagers øving kommer her (det var ganske likt allerede etter 3 dager):

Det ble en helt klar forbedring, og bonusmaterialet ligger på facebook. Der sjonglerer jeg på sykkel, balanseball og med frukt.

Ingen kommentarer: