torsdag 26. januar 2017

Johaug-saken

At Therese Johaug har havnet i en fortvilet situasjon er det ingen tvil om. Det er en trist sak at en utøver som ikke har hatt til hensikt å dope seg blir tatt for doping. Likevel synes jeg det blir feil å legge all skyld over på legen. Det er klart at han aldri burde gitt Therese Trofodermin med det forbudte stoffet Clostebol. At han ikke har klart å koble Clostebol med doping er for meg uforståelig. Det at pakken også var merket med doping gjør det enda verre, men likevel mener jeg Therese har ansvaret for det hun putter i seg. Grunnen til at jeg mener det ikke holder å spørre legen (som ga henne salven) om det er greit å bruke, er fordi han aldri ville gitt henne noe han mente var forbudt. Jeg mener sånn sett det er det samme hvem man har fått praparatet fra. Det bør alltid sjekkes med en annen kilde enn den man fikk preparatet fra. Det hadde tatt 2 min å sjekke på internett.

Normalt sett trenger man kanskje ikke å sjekke det man får fra legen fordi man som regel for preparater legene er vant til å bruke og som de har med fra Norge. Ofte har man fått de samme preaparatene mange ganger og da trenger man så klart ikke å sjekke. I dette tilfellet handler det om et preparat som ble kjøpt inn i Italia som de ikke pleier å bruke. Et praparat hverken legen eller utøver var kjent med i særlig grad fra før. I slike tilfeller mener jeg det bør sjekkes med en ekstra kilde, nettopp for å være sikker, siden man som utøver står med det objektive ansvaret.

Jeg synes derfor den foreslåtte straffen på 14 mnd virker grei. Det står i stil med lignende saker, og det er en ganske mild straff med tanke på at man kan risikere 4 års utestengelse når man blir tatt for bruk av et anabolt steroid. Med 14 mnd straff vil Therese ha en mulighet til å kvalifisere seg til OL neste år, noe jeg håper hun gjør. Jeg føler meg i grunn ganske sikker på at Therese kommer til å reise hjem fra det OL'et med minst 1 gull i bagasjen.

tirsdag 24. januar 2017

Fraværsgrensa i skolen

Tanken bak fraværsgrensa er nok god, men den har flere ulemper enn fordeler.

Det positive er at det har redusert det udokumenterte fraværet. Da mener sikkert mange at det har fungert. Vel, det er jeg uenig i fordi det har ført til flere ulemper både for elever og lærere.

For det første gir den elevene en dobbel straff. Mye udokumentert fravær har alltid gitt nedsatt ordenskarakter, noe jeg mener er helt riktig, men nå skal det i tillegg også straffes ved at elevene heller ikke skal få fagkarakter. Det synes ikke jeg er riktig.  Du kan fortsatt være flink i et fag selv om du har mye udokumentert fravær. Derfor bør dette være to adskilte ting.

Ta kroppsøving som et eksempel, siden jeg er kroppsøvingslærer. Det er et to timers fag, noe som fører til at elevene veldig raskt vil nå 10% grensa. Det er vel ca 2. ganger borte per termin, og det er lite. Det i seg selv kan man kanskje si at ikke er noe problem, men det som gjør det spesielt er at i kroppsøving blir elevene vurdert på det de gjør i timene (stort sett). Det vil si at en elev som såvidt har gått over 10% fravær hvor alt er udokumentert ikke skal få karakter i faget, mens en som kanskje har vært borte 30% hvor alt er dokumentert skal få karakter. Vurderingsgrunnlaget vil i dette tilfellet være bedre på den eleven som ikke skal få karakter enn på den eleven som skal få karakter. Det blir etter min mening helt feil. Den nye regelen fratar læreren muligheten til å sette karakterer på elever man kan ha et vurderingsgrunnlag på fordi regelen er så rigid. Dette er synd.

Jeg har tatt over noen klasser fra nyttår i kroppsøving hvor det er elever som allerede er over 10% fravær for hele året og som dermed ikke skal få en karakter, selv om jeg ikke har noe mer vurderingsgrunnlag på de andre elevene. Hvilke incentiver har da disse elevene for å møte opp i det hele tatt i 2. termin. Karakter skal de ikke ha uansett. Jeg er redd dette på sikt vil kunne føre til større "drop out" enn tidligere . Nå er det ikke sånn at jeg mener alle skal få vurdering uansett fravær, men jeg mener læreren skal få gjøre den skjønnsmessige vurderingen framfor et helt rigid system.

Det er positivt om elevene er mer tilstede på skole og skulker mindre, men ikke på bekostning av at flere elever får IV i fag. Hvis fraværsregelen hadde blitt endret til å kun gjelde ordenskarakteren synes jeg det hadde vært bra. Der har det tidligere vært mye skjønn på når noen skal få nedsatt karakter i orden. Den kunne godt vært rigid og lik for hele landet, men vær så snill å fjern den doble straffen!

mandag 23. januar 2017

Må barn kjøres til skolen i 2017?

Sitter og ser ut av vinduet. Det er mandag morgen og veien utenfor, som går opp til nye Brandbu barneskole, er full av biler i skytteltrafikk med barn som skal på skolen. Skolen har oppfordret foreldrene til å slippe barna av på en parkeringsplass i sentrum hvor det går nytt og fint fortau hele veien opp til skolen. Distansen er kanskje 400m og det er noe alle klarer å gå. Foreldrene kjører kanskje barne sine for å være snille, men jeg tror de heller gjør barna en bjørnetjeneste. For det første har alle godt av å gå litt, for det andre tror jeg barna vil klare å konsentrere seg bedre på skolen om de starter dagen med litt frisk luft. Kropp og hode får også muligheten til å våkne skikkelig.

Mange av disse voksne er sikkert rivende opptatt av miljø, men tenk hvilken miljøbesparelse vi hadde hatt om ingen brukte bil mer enn det som er høyst nødvendig. Det er ikke nødvendig å kjøre barna helt inn døra på skolen, kjøre til jobb om man bor innenfor rimelig avstand eller kjøre til butikken om man bor 400m unna, eller kjøre barna på trening.Bruk beina, eller sykkelen mer og bilen mindre når dette er mulig. Da blir både helsa og miljøet bedre. Det det handler om er å bli mer bevisst på sine egne valg. Tenk deg om en gang til før du setter deg i bilen og kjører. Må du ta bilen for å gjøre det du har tenkt, eller gjør du det kun pga gammel vane.  Det enkle er ofte det beste!