fredag 3. februar 2017

Fjern kroppsøvingskarakteren!
Kroppsøving er et fag som er veldig viktig for samfunnet i dag, fordi befolkningen blir stadig mer stillesittende på fritiden. Kroppen vår er skapt for å være i bevegelse, ikke for å sitte stille. Det finnes så mange stillesittende aktivitetstilbud i dag, derfor spiller kroppsøvingen en viktigere del i de unges fysiske aktivitetstilbud.  Det viktigste med faget etter min mening er at man skal finne seg en aktivitet (gjerne flere) man liker så godt at man ønsker å holde på med det resten av livet, det vil si å skape en livslang bevegelsesglede. Og det er nettopp dette som ifølge fagplanen er hensikten med faget, selv om det ikke virker sånn.


Hvorfor skal dette være en grunn til å fjerne karakteren i faget tenker du kanskje? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det er fordi det som er viktig er at du er fysisk aktiv, ikke nødvendigvis hvor flink du er. Derfor ser jeg ikke hensikten med at man skal vurderes i dette faget. Dessuten er hensikten med kroppsøvingsfaget å skape en livslang bevegelsesglede, og med vurdering i faget tror jeg det for mange virker stikk motsatt at man til enhver tid skal bli vurdert på det man gjør i timene. Noen blir mer nervøse og vegrer seg for å prøve nye ting fordi de ikke vil vise at de ikke mestrer aktiviteten og dermed risikerer en dårligere karakter. Uten vurdering tror jeg flere hadde vært mer åpne for å prøve nye aktiviteter fordi det hadde blitt mindre skummelt. De flinkeste i faget, de som elsker det meste av fysisk aktivitet og som kanskje driver med idrett også på fritiden, har ikke noe problem med faget slik det er i dag, men disse er det ikke noen fare med heller. Disse elevene vil være aktive hele livet uansett. Det er den gruppen elever som er redde for kroppsøving og som har mange dårlige opplevelser med faget som er viktige å nå med tanke på et folkehelseperspektiv. For disse elevene tror jeg hverdagen ville blitt mye bedre om kroppsøvingsfaget hadde vært uten karakter.

En annen viktig grunn til at karakteren burde fjernes er fordi det nok er det faget som vurderes mest ulikt i den norske skolen. Hva som skal legges til grunn har endret seg opp igjennom årene. Per nå skal ferdigheter, innsats og kunnskap legges til grunn, men det står ikke noe om hvor mye de skal telle hver. Det som står klart er at man skal ta utgangspunkt i elevens forutsetninger (slik at alle i utgangspunktet kan få 6), og at det ikke er lov å sette karakterer basert på testresultater. Av egne erfaringer og gjennom andres undersøkelser viser det seg at det er veldig stor forskjell på hvordan det vurderes på ulike skoler. Det finnes fortsatt skoler i Norge som kun setter karakterer basert på testresultater, noe de ikke har lov til, men gjør likevel. Om dette er pga. manglende kunnskap eller fordi det er enkelt er uvisst. Andre skoler legger igjen nesten bare vekt på innsats, mens andre skoler ligger midt i mellom. For enkelte elever vil det være helt avgjørende hvilken skole de går på. Det er klart at en elev med dårlig ferdigheter vil få en veldig dårlig karakter om eleven går på en skole hvor karakteren settes kun basert på tester, mens den samme eleven vil kunne få en god karakter på en skole hvor det hovedsakelig er innsatsen som legges til grunn. Hvis en elev får 2 eller 3 på en skole og den samme eleven hadde fått 5 på en annen så vil dette være veldig urettferdig. Dessuten teller kroppsøvingskarakteren like mye som alle de andre når det skal søkes til høyere utdanning.

En tredje grunn for å fjerne karakteren i kroppsøving er at undersøkelser har vist at elevene uansett ikke forstår hvorfor de får den karakteren de får, ei heller hva som ligger til grunn for den. Det tyder på at kompetansemålene og vurderingspraksisen er for diffus. Det skal sies at selv om elevene ikke forstår hvorfor de får den karakteren de får, synes flertallet at karakteren de får er riktig. Hvordan de kommer fram til det kan man jo lure på. Kanskje det kommer av at de sammenligner med klassekameratene sine og sånn sett synes det er rettferdig? Hadde det syntes det samme om de hadde sammenlignet med elever fra andre skoler med en helt ulik vurderingspraksis?

Jeg synes i hvert fall det er på tide å ta en debatt rundt kroppsøvingsfaget i skolen. Jeg synes karakteren skal fjernes og at faget skal styres mer etter det som er hensikten med faget, nettopp å skape en livslang bevegelsesglede. Med dagens 10% regel vil det være vanskelig nok for mange å få bestått faget selv uten karakter, men det ville vært mindre skummelt å møte opp.

Ingen kommentarer: