tirsdag 24. januar 2017

Fraværsgrensa i skolen

Tanken bak fraværsgrensa er nok god, men den har flere ulemper enn fordeler.

Det positive er at det har redusert det udokumenterte fraværet. Da mener sikkert mange at det har fungert. Vel, det er jeg uenig i fordi det har ført til flere ulemper både for elever og lærere.

For det første gir den elevene en dobbel straff. Mye udokumentert fravær har alltid gitt nedsatt ordenskarakter, noe jeg mener er helt riktig, men nå skal det i tillegg også straffes ved at elevene heller ikke skal få fagkarakter. Det synes ikke jeg er riktig.  Du kan fortsatt være flink i et fag selv om du har mye udokumentert fravær. Derfor bør dette være to adskilte ting.

Ta kroppsøving som et eksempel, siden jeg er kroppsøvingslærer. Det er et to timers fag, noe som fører til at elevene veldig raskt vil nå 10% grensa. Det er vel ca 2. ganger borte per termin, og det er lite. Det i seg selv kan man kanskje si at ikke er noe problem, men det som gjør det spesielt er at i kroppsøving blir elevene vurdert på det de gjør i timene (stort sett). Det vil si at en elev som såvidt har gått over 10% fravær hvor alt er udokumentert ikke skal få karakter i faget, mens en som kanskje har vært borte 30% hvor alt er dokumentert skal få karakter. Vurderingsgrunnlaget vil i dette tilfellet være bedre på den eleven som ikke skal få karakter enn på den eleven som skal få karakter. Det blir etter min mening helt feil. Den nye regelen fratar læreren muligheten til å sette karakterer på elever man kan ha et vurderingsgrunnlag på fordi regelen er så rigid. Dette er synd.

Jeg har tatt over noen klasser fra nyttår i kroppsøving hvor det er elever som allerede er over 10% fravær for hele året og som dermed ikke skal få en karakter, selv om jeg ikke har noe mer vurderingsgrunnlag på de andre elevene. Hvilke incentiver har da disse elevene for å møte opp i det hele tatt i 2. termin. Karakter skal de ikke ha uansett. Jeg er redd dette på sikt vil kunne føre til større "drop out" enn tidligere . Nå er det ikke sånn at jeg mener alle skal få vurdering uansett fravær, men jeg mener læreren skal få gjøre den skjønnsmessige vurderingen framfor et helt rigid system.

Det er positivt om elevene er mer tilstede på skole og skulker mindre, men ikke på bekostning av at flere elever får IV i fag. Hvis fraværsregelen hadde blitt endret til å kun gjelde ordenskarakteren synes jeg det hadde vært bra. Der har det tidligere vært mye skjønn på når noen skal få nedsatt karakter i orden. Den kunne godt vært rigid og lik for hele landet, men vær så snill å fjern den doble straffen!

Ingen kommentarer: